W fabrykach oraz innych zakładach przemysłowych często zachodzi konieczność modernizacji parku maszynowego w celu osiągnięcia lepszych wyników czy obniżenia kosztów produkcji. Obecnie większość maszyn jest zasilana przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Wszystko to sprawia, że fabryki rocznie zużywają bardzo duże ilości energii. Z roku na rok koszt jednostkowy zakupu wzrasta.

Pomiar parametrów elektrycznych

pomiary energetycznePrzyczynia się to do konieczności podejmowania działań mających na celu zmniejszenie zużycia w ujęciu rocznym. W tym celu wykonywane są pomiary energetyczne, które mają na celu dostarczenie informacji o bieżącym stanie sieci wewnętrznej. Często bowiem niektóre maszyny w skutek długoletniej eksploatacji tracą swoją sprawność oraz powodują zakłócenia, które mogą oddziaływać na inne urządzenia. Dotyczy to w szczególności maszyn, które charakteryzują się bardzo dużą mocą przyłączeniową. W celu przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom koniecznym jest pomiar najważniejszych parametrów sieci. Stosowane są do tego analizatory, które umożliwiają zbieranie informacji w czasie rzeczywistym. Są one następnie przesyłane do jednostek centralnych, gdzie następuje ich obróbka. Na podstawie zgromadzonych danych często są podejmowane ważne decyzje o modernizacji lub wymianie poszczególnych elementów czy urządzeń.

Przykładem takich działań może być między innymi kompensacja mocy biernej czy przezwajanie silników. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest optymalizacja ilości pobieranej energii. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej jak i również cieplnej. W celu podjęcia skutecznych działań należy prowadzić ciągły monitoring poszczególnych parametrów, które pozwalają ocenić sprawność działania maszyn oraz linii technologicznych.

Close Menu