• Post Author:
  • Post Category:Biznes

Zadłużenia firm w niektórych przypadkach są dość duże. W takim przypadku, zgodnie z przepisami prawa, powinno się złożyć wniosek o upadłość. Kieruje się go do sądu. W przypadku niepewności co do dalszego postępowania w wyniku wystąpienia kryzysu finansowego, można zwrócić się do firm specjalizujących się w pomocy tego rodzaju. Najważniejszy jest możliwie szybki czas reakcji, zanim do akcji wkroczy komornik.

Pomoc dla zadłużonych spółek komandytowych

kupię spółkę komandytowąPomoc dla współcześnie funkcjonujących firm jest znacznie bardziej rozbudowana, niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie na rynku działają doradcy, którzy precyzyjnie określają dalszą drogę postępowania. Jeżeli oczom dłużników ukazuje się ogłoszenie w brzmieniu „kupię spółkę komandytową” pojawia się cień nadziei. Jednak należy szybko ostudzić przedwczesne i gorące zamiary. W pierwszej kolejności konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi niezbędnymi przepisami. Należy podjąć kroki zgodne z prawem, by uniknąć poniesienia surowej kary. Warto więc skorzystać z usług firm, które mają doświadczenie w zakresie obrotu gotowymi spółkami. Nie chodzi tutaj tylko o sprzedaż. Takie przedsiębiorstwa mogą pomóc w przygotowaniu odpowiednich planów wyjścia z zadłużenia. Mają w swoich szeregach wielu specjalistów, którzy pomogą we wdrożeniu skutecznego procesu restrukturyzacji. W zakresie świadczonych usług znajdują się również negocjacje w zakresie ugód oraz prolongat w spłacie zadłużeń.

Firma zewnętrzna może również sporządzić odpowiednie pisma i wnioski o ogłoszenie upadłości z zawartym układem lub likwidacji spółki. Pomoc specjalistów pozwoli uniknąć dotkliwych konsekwencji karnych. Zaleca się dużą ostrożność w przyjmowaniu pomocy, ponieważ nie zawsze jest ona oferowana przez uczciwych ludzi.