W wielu obiektach zachodzi konieczność stosowania dodatkowych systemów oraz rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie. Właśnie takie podejście jest wymagane we wszelkich obiektach, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób. Dotyczy to w szczególności obiektów użyteczności publicznej takich jak galerie handlowe czy urzędy.

Zabezpieczenia przed pożarem w obiektach

bierne zabezpieczenie przeciwpożaroweJednym z największych zagrożeń jakie mogą wystąpić na ich terenie jest z całą pewnością ogień. Żeby przeciwdziałać temu zagrożeniu stosowane są zarówno aktywne jak i bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Do tych pierwszych można zaliczyć: grawitacyjne systemy oddymiania, klapy dymowe i okna oddymiające, systemy oddymiania szybów windowych, systemy napędów, systemy blokad przeciwpożarowych, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze czy stałe urządzenia gaśnicze. Do biernych zabezpieczeń zaliczyć można natomiast zabezpieczenia: drewna, tras kablowych, konstrukcji stalowych, systemów wentylacji, szczelin łączeń, rur palnych i niepalnych, elewacji betonowych czy budowę przegród i wydzieleń. Najlepsze efekty daje połączenie zabezpieczeń aktywnych oraz biernych. W ten sposób osiągany jest wysoki poziom bezpieczeństwa, który w razie wystąpienia zagrożenia pozwoli na ograniczenie skutków oraz bezpieczną ewakuację osób zgromadzonych w obiekcie.

Warto dodać, że na rynku znajduje się wiele profesjonalnych firm, które są w stanie przygotować zarówno projekt obejmujący wszystkie wcześniej wspomniane zagadnienia oraz są w stanie go wykonać. Należy zawsze wybierać firmy, które posiadają stosowne kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie. W ten sposób możliwym jest wykonanie prawidłowych instalacji i systemów, które w razie wystąpienia takiej potrzeby ograniczą skutki działania żywiołu.