• Post Author:
  • Post Category:Usługi

Elektrycy zawsze znajdą pracę w zawodzie, ponieważ jest znaczny deficyt pracowników w tym zawodzie. Najczęściej pracują oni w firmach zajmujących się naprawami, montażem, przeprowadzaniem przeglądów i kontroli instalacji elektrycznych.

Kto wykonuje przeglądy instalacji elektrycznej?

przegląd instalacji elektrycznej warszawaPrawo budowlane, nakazuje właścicielom i zarządcom budynków, przeprowadzać przeglądy techniczne przynajmniej raz na pięć lat. Z tego obowiązku są zwolnieni jedynie właściciele jednorodzinnych domków. W ramach kontroli, sprawdzane są kable instalacji, urządzenia elektryczne biorące udział w przesyłaniu energii, zabezpieczenie przeciwpożarowe, czy odgromowe. Tego typu przeglądy, świadczą firmy elektryczne, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Jeżeli jest nam potrzebny przegląd instalacji elektrycznej Warszawa jest miastem, w którym zamówimy go w najlepszej cenie. Od wyniku tej kontroli, zależy w dużej mierze bezpieczeństwo mieszkańców, więc właściciel nie powinien jej bagatelizować. W przypadku wykazania ewentualnych problemów, czy awarii, trzeba je niezwłocznie usunąć. Każdy przegląd budynku, powinien być odnotowany w specjalnych dokumentach budynku, wraz z jego wynikiem. Jego przebieg dzieli się dwa etapy. Pierwszy dotyczy oględzin, a kolejny jest związany z wykonanie niezbędnych prób i pomiarów instalacji elektrycznej. Po wykonanym przeglądzie, musi nastąpić naprawa ewentualnych usterek oraz przeprowadzone sprawdzenie odbiorcze, będące kontrolą rezultatów zaistniałych napraw, czy modernizacji.

Przegląd instalacji elektrycznej jest dość szczegółową czynnością, ponieważ elektryk musi sprawdzić ją od podstaw, zaczynając od właściwych oznakowań. Najpierw dokonuje się oględzin na wyłączonej, a potem na włączonej instalacji, w celu porównania.