Dyski twarde od początku były tworzone jako odporny i bezpieczny nośnik danych, jednak nawet najlepsze egzemplarze czasem mogą doznać awarii z różnych przyczyn. W takich przypadkach, mimo najróżniejszych zabezpieczeń mających na celu zapobiec utracie danych, dysk może być niezdatny do użytku.

Metody odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków

odzyskiwanie danych z dyskuUszkodzone dyski twarde na ogół nie są widziane przez system operacyjny, lub też poszczególne ich zawartości nie są możliwe do normalnego użytkowania. By takowe dane móc przenieść na nowy nośnik, często potrzebne jest odzyskiwanie danych z dysku za pomocą programów do naprawy i kompilacji zapisanych danych, utraconych przez fizyczne uszkodzenie matrycy. Programy takie mają obecnie bardzo dużą skuteczność, i nawet całkowicie uszkodzony dysk, który nie jest widziany przez systemy operacyjne może być odzyskany częściowo lub całkowicie przy założeniu iż matryca nie została fizycznie uszkodzona w nadmiernym stopniu. Działanie programu odzyskującego polega głównie na odczytywaniu fragmentów plików z odzyskiwanego dysku i kompilowanie ich w jedną całość, przy jednoczesnym usuwaniu uszkodzonych fragmentów danych. Proces ten nie jest najbardziej dokładną metodą, aczkolwiek jest zdecydowanie najpewniejszą, gdyż często nawet częściowe odzyskanie zawartości dysku może być wystarczające, zwłaszcza podczas pracy w której odzyskiwane pliki były niezbędne.

Bardziej zaawansowane programy odzyskujące potrafią przywracać wcześniejsze wersje plików przed ostatnim nadpisaniem, dzięki czemu odzyskiwana jest większa ilość danych, jednak jest to proces o wiele powolniejszy i mniej pewny od zrzutu danych, gdyż nie zawsze istnieje możliwość przywrócenia poprzedniej wersji plików, zwłaszcza tych o dużej wielkości.