Niektórzy polscy pracodawcy pogodzili się z faktem, że łatwiej znaleźć im firmę pośrednictwa pracy, która będzie za nich rekrutować pracowników do pracy i dostarczać na bieżąco kandydatów chętnych do pracy, niż zatrudniać samodzielnie pracowników z myślą o dłuższej perspektywie współpracy.

Outsourcing rozwiązaniem dla dużych firm

outsourcing pracownikówTrudności związane z zatrudnieniem i zatrzymaniem pracowników odnotowuje bardzo duża ilość polskich przedsiębiorstw. Outsourcing pracowników stosuje się głównie tam, gdzie praca ma charakter fizyczny, ale nie wymaga kwalifikacji wstępnych, posiadanych kursów, specjalistycznych szkoleń. Jest to praca dla tzw. niewykwalifikowanych pracowników. Tego typu stanowiska znajdziemy w firmach produkcyjnych, czy w firmach logistycznych. Bardzo często, dla samych potencjalnych pracowników nie jest to praca docelowa, ale jedynie przystanek w dalszym rozwoju, miejsce na przeczekanie w oczekiwaniu na lepszą ofertę pracy, praca na dorobienie. W związku z tym, firmy decydują się na zrezygnowanie z długotrwałego, kosztownego i zbiurokratyzowanego procesu rekrutacyjnego kosztem oddania sprawy w ręce biur pośrednictwa pracy tymczasowej. Tutaj natomiast możemy zaobserwować dwutorowe działania wyspecjalizowanych biur: oferowanie pracownikom pracy tymczasowej, a pracodawcom pracowników tymczasowych lub leasing pracowniczy. W każdej opcji będzie to wymagało mniejszej uwagi ze strony pracodawcy, zwłaszcza od formalno-prawnej strony operacji zatrudnienia i obsługi.

W przypadku powierzenia firmie zewnętrznej usługi rekrutacji i utrzymania stanu pracowników w naszym przedsiębiorstwie, możemy odpuścić część pracy związanej z formalno-prawną stroną zatrudnienia takich pracowników, a także odciążyć dział HR od konieczności pracy na dużych obrotach. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że duże przedsiębiorstwo to dużo pracowników i ich duża rotacja.