Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to narzędzia, które służą optycznemu prowadzeniu ruchu, a także zapewniają bezpieczeństwo wokół przestrzeni ulicznej. Zalicza się do nich słupki prowadzące, krawędziowe oraz przeszkodowe, a także wszelkiego rodzaju tablice kierujące, progi zwalniające, pachołki, taśmy, zapory drogowe, oraz separatory i kładki.

Słupki blokujące ruch pojazdów mechanicznych

słupek u 12cAby uniknąć większej ilości wypadków stosuje się montaż, tak zwanych słupków blokujących. Zadanie takiego słupka polega na odgrodzeniu pasa, którym poruszać się mogą samochody, od miejsca, w którym znajdują się piesi i cykliści. Informują i ostrzegają one kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności. Krawędziowy słupek u 12c może być wykonany z metalu, drewna oraz tworzywa sztucznego. Wysokość słupka powinna wynosić od 60 do 80 centymetrów. Standardowa barwa słupków uzyskiwana jest poprzez malowanie proszkowe powinna być biało-czerwona. Dzięki odblaskowym, czerwonym paskom, kierowcy, którzy prowadzą pojazdy w nocy, mają możliwość zauważenia zamontowanych słupków i odpowiedniego zareagowania na przeszkodę. Estetyczny wygląd pozwala na umieszczenie słupka w każdym miejscu, niezależnie od otoczenia. Słupki drogowe, najczęściej przy ulicach i drogach, pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Są narażone na uderzenia, oddziaływanie agresywnych substancji chemicznych oraz zabrudzenia i ścieranie powierzchni. Ochronne słupki u 12c są odporne na korozję i przez wiele lat wyglądają jak nowe.

Podsumowując, słupki blokujące u 12c stosuje się w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki lub ciągi piesze albo rowerowe, oraz do blokowania miejsc parkingowych i innych powierzchni. Sprawiają, że kierowcy zmuszeni są do zachowania szczególnej ostrożności i odgradzają pieszych od pojazdów.