Obniżanie zawartości wody w osadach jest bardzo istotne, ponieważ ma za zadanie maksymalnie zmniejszyć końcowe uwodnienie. Osad rozdzielany jest na suchy placek oraz czysty odciek bez jakichkolwiek zawiesin. Dzięki temu objętość osadu jest znacznie zmniejszana. W większych oczyszczalniach przeprowadzany jest proces obniżania wody jednocześnie z higienizacją. 

Jak obniżyć zawartość wody w osadach?

odwadnianie osadówW ofertach wielu producentów pojawiają się urządzenia, które pomagają w wykonywaniu tych czynności. Odwadnianie osadów można wykonać przy zastosowaniu filtracyjnych pras taśmowych, komorowych, śrubowych oraz wirówek i dekanterów. Celem użycia każdego z tych narzędzi jest maksymalne zmniejszenie uwodnienia konkretnej masy. Wszelkie osady tworzą się w drodze oczyszczania ścieków. Wszystkie powstające osady różnią się właściwościami i podatnością na odwadnianie. Zaleca się, by przed procesem odwadniania przeprowadzić zagęszczanie. Im więcej suchej masy znajduje się w danym osadzie, tym mniejsze są koszty odwadniania. Przebieg całego procesu jest ściśle związane z innymi czynnikami, takimi jak: zawartość i ilość substancji stałych, odpowiednie przygotowanie osadów, ich jakość oraz uwodnienie początkowe. Możliwe jest zastosowanie naturalnych metod odwadniania. Chodzi tutaj o metodę laguny lub poletka. Metody mechaniczne można natomiast podzielić na prasy filtracyjne, workownice oraz wirówki. 

Zgodnie ze zdaniem większości specjalistów, mechaniczne odwadnianie jest znacznie bardziej efektywne i wystarcza na dłuższy okres czasu. Takie metody stosuje się nawet w ogromnych oczyszczalniach ściekowych oraz tych nieco mniejszych. W przypadku korzystania z taśm filtracyjnych, konieczny jest odpowiedni dobór wskazanego oprzyrządowania. Właściwy materiał do filtracji jest pierwszorzędną kwestią.

Close Menu