Rekuperator czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła zapewnia stałą wymianę powietrza w naszym domu. Świeże powietrze z zewnątrz zasysane jest przez czerpnię, następnie kierowane jest do rekuperatora, gdzie na wymienniku ciepła ogrzewa się od powietrza wywiewanego i nawiewane jest do naszych pomieszczeń.

Zalety systemu rekuperacji w budynkach

Zużyterekuperacja w budynku powietrze usuwane jest z pomieszczeń przez całą dobę i wyrzucane jest na zewnątrz. W tym samym czasie do czystych pomieszczeń nawiewane jest świeże i czyste powietrze. Rekuperacja w budynku pozwala na zwiększenie komfortu przy jednoczesnym obniżeniu rachunków związanych z ogrzewaniem domu. Obecne budowane domy charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która wynika z lepszej jakości materiałów stosowanych do ocieplenia budynku oraz szczelności nowoczesnej stolarki okiennej. Niestety tak dobrze ocieplony dom można porównać do termosu, z którego powietrze oraz wilgoć nie są w stanie przedostać się na zewnątrz. W takich budynkach wentylacja grawitacyjna nie spełnia swojego zadania. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła czyli rekuperacji. Najważniejszą jej zaletą jest ciągła wymiana powietrza w pomieszczeniach, dzięki czemu usuwane jest stare powietrze wraz ze wszystkimi zanieczyszczeniami oraz zapachami a nawiewane jest świeże, czyste i filtrowane powietrze co składa się na komfort i nasze zdrowie. Równie ważną zaletą jest także obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Oszczędności finansowe będą tym większe im droższe media będą wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń. Działanie rekuperatora jest również odczuwalne w lecie jeśli zamontujemy dodatkowe urządzenie, którego zadaniem będzie ochładzanie powietrza nawiewanego do naszych pomieszczeń.

Close Menu