Mimo postępu technologii i dostępności coraz lepszych modeli dronów, bezpieczeństwo korzystania z takowych maszyn nie zwiększało się niemal wcale. Wręcz przeciwnie, niewyszkoleni i niedoświadczeni operatorzy byli bardzo często powodem poważnych wypadków, i sytuacji naruszenia przestrzeni powietrznej. Coraz częściej więc konieczne było otrzymanie pozwolenia na pilotowanie drona.

Szkolenia operatorów bezzałogowych pojazdów latających

skuteczne szkolenia uavo warszawaMimo iż do rekreacyjnego używania drona nie było wymagane żadne pozwolenie, coraz więcej państw wprowadzało takowe ze względu na wypadki, jakie zdarzały się z użyciem owych maszyn. Pracodawcy, jednak, wymagali zaświadczeń o odbyciu kursu operatora właśnie ze względu na kwestie bezpieczeństwa, dlatego ośrodki szkoleniowe nie mogły narzekać na brak klientów. Zwłaszcza drużyny pokazowe, które organizowały demonstracje i zawody dronów, były znane z tego iż organizowały skuteczne szkolenia uavo Warszawa. Kursy te obejmowały nie tylko podstawy pilotażu i zapoznanie się z wszystkimi możliwościami modeli bezzałogowych pojazdów latających, ale również poruszały kwestie bezpieczeństwa. Zasady poruszania się w powietrzu były bardzo często wykładane przez zawodowych pilotów, zarówno aktywnych jak i emerytowanych, gdyż posiadali oni największą wiedzę o wszelkich regulaminach i prawach, nałożonych na ruch powietrzny.

Jako że drony często pilotowane były na dużych wysokościach, operatorzy byli zobowiązani do znajomości takich samych zasad, jakie nałożone były na pilotów samolotów. Zagadnienia bezpieczeństwa dotyczyły również pilotowania maszyny na terenie imprezy masowej, i wszelkich zasad, jakie musiały być bezwzględnie przestrzegane przez operatora. Owe zasady regulowały niemal każdy aspekt sterowania dronem.